16 mei 2014

Het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014 publiceerde de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België.
Lees hier de nieuwe norm

De nieuwe norm vervangt de normen van 6 december 2002 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen in België, om ze in de regel te stellen met:

1) de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen
betreft;

2) de aspecten van de grensoverschrijdende fusie en de oprichting en omvorming van een Europese vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap.

De nieuwe norm treedt in werking vanaf 25 mei 2014.

Gerelateerd

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Resultaten 2022 M&A Monitor: Belgische fusie- en overnamemarkt piekt, maar toekomst is onzeker

Belangrijke gevolgen van een onthoudende conclusie bij fusie of splitsing van vennootschappen voor de interne en externe wettigheidscontrole door de notaris

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist