28 juli 2023

We zijn ons bewust van de belangrijke rol die het beroepsgeheim speelt in uw werk. Daarom hebben we besloten om de brochure over het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor te actualiseren. Het doel van deze publicatie is u de draagwijdte ervan in herinnering te brengen en toelichting te verstrekken bij de uitzonderingen rond dit begrip, meer bepaald in het kader van de getuigenis in rechte of in geval van een huiszoeking.

Gerelateerd

Mededeling 2024/12: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - beroepsgeheim - nieuwe uitzondering

Ontwikkelingen in de publieke sector en nieuwe afwijkingen op het beroepsgeheim

Alexia Cauwe, diensthoofd Vorming IBR en bedrijfsjurist

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024