28 juli 2023

We zijn ons bewust van de belangrijke rol die het beroepsgeheim speelt in uw werk. Daarom hebben we besloten om de brochure over het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor te actualiseren. Het doel van deze publicatie is u de draagwijdte ervan in herinnering te brengen en toelichting te verstrekken bij de uitzonderingen rond dit begrip, meer bepaald in het kader van de getuigenis in rechte of in geval van een huiszoeking.

Gerelateerd

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim