22 januari 2015

Voor het vierde opeenvolgende jaar hebben de voorzitters van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) op 20 januari een nieuwjaarsreceptie georganiseerd waaraan een 100-tal vertegenwoordigers uit de economische, politieke en overheidssector hebben deelgenomen.

Bij deze gelegenheid bracht Daniel Kroes, voorzitter van het IBR, de aanwezigen nog eens de drie grote uitdagingen voor het beroep in herinnering:

  • Een verstrenging van de regels als gevolg van de in 2014 gepubliceerde Europese audithervorming. Het IBR vraagt aan de decision makers dat er bij de omzetting in Belgisch recht een uitbreiding komt van de termijn van externe rotatie en dat de toegelaten niet-auditdiensten verder kunnen verleend worden onder toezicht van het auditcomité. Verder pleit het IBR hier ook voor de creatie van één gecoördineerd systeem van publiek toezicht op het beroep.
  • De omzetting in Belgisch recht van de Europese boekhoudrichtlijn. Het IBR is voorstander van een realistische omzetting waarbij het huidige systeem van statutaire audit behouden kan blijven. Een minimalistische omzetting leidt tot minder controle en dus minder transparantie en minder fraudebestrijding.
  • De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in de publieke sector. Het beroep stelt zijn expertise ter beschikking bij de controle en de verbetering van de werking van de overheidssector. Om de juiste beslissingen te nemen, hebben overheden en besluitvormers binnen de overheidssector immers behoefte aan betrouwbare en transparante informatie.

Gerelateerd