3 juli 2015

De gewone algemene vergadering van het Instituut werd, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, gehouden op vrijdag 25 april 2015 te Brussel.

Photos

Gerelateerd