18 juni 2014

De gewone algemene vergadering van het Instituut werd, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, gehouden op vrijdag 26 april 2014 te Brussel.

Gerelateerd