31 januari 2000

Bepaalde Belgische ondernemingen hebben tussen juli 1993 en juli 1997 Maribel bis en ter-steun gekregen. Rekening houdend met de evolutie van dit dossier in de loop van 1999, heeft de Raad mij gevraagd u voor een goed begrip van de situatie alle nodige informatie mee te delen.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd