14 december 2005

Het is wenselijk erop te wijzen dat de benoeming of het ontslag worden beheerst door wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en dat in sommige gevallen aan bepaalde overtredingen strafrechtelijke gevolgen kunnen verbonden worden.

Gerelateerd