13 juli 2006

Opgeheven.

Zoals aangekondigd in de Mededeling aan de leden van 16 januari 2006, vervangt deze omzendbrief de omzendbrief D.009/96 van 6 september 1996 betreffende artikel 9bis van de wet van 22 juli 1953, zoals gewijzigd door artikel 62 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen.

Gerelateerd