21 januari 2011

Hierbij vindt u :

a)    de mededeling 2011/1 van de Voorzitter van 21 januari 2011 betreffende het deugdelijk bestuur: interne controle en risicobeheer - raster inzake remuneratie;

b)    de omzendbrief 2011/1 van de Voorzitter van 21 januari 2011 betreffende de opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag (opgeheven) en

c)     het advies 2011/1 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 14 januari 2011 betreffende het toepassingsgebied van artikel 96, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

Gerelateerd