4 maart 2011

Op 26 januari 2011 werd een afsprakennota inzake financiële audit in de Vlaamse overheid ondertekend tussen het Rekenhof, het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Gerelateerd