24 juni 2011

Hierbij vindt u de omzendbrief 2011/6 van de Voorzitter van 24 juni 2011 betreffende het documenteren van het aantal gebudgetteerde en gepresteerde uren bij het uitvoeren van revisorale opdrachten.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd