14 juli 2011

Hierbij vindt u de omzendbrief 2011/9 van de Voorzitter van 14 juli 2011 betreffende de actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register.

Gerelateerd

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut