27 december 2011

Hierbij vindt u de Omzendbrief 2011/10 van de Raad van 27 december 2011 betreffende de opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag. Deze omzendbrief heeft zijn eerste uitwerkingen op 1 januari 2012.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd