26 december 2011

Hierbij vindt u de Omzendbrief 2011/11 van de Raad van 26 december 2011 betreffende de gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding. Deze omzendbrief heeft zijn eerste uitwerkingen op 1 januari 2012.

Deze omzendbrief werd op 24 juni 2017 ingetrokken, door middel van omzendbrief 2016/05.

Gerelateerd