24 januari 2012

Een bedrijfsrevisor vraagt de Juridische Commissie om advies over een comfort letter/patronaatsverklaring gericht aan de commissaris en over het belang van deze verklaring als element ter ondersteuning van de hypothese van continuïteit van de vennootschap.

Gerelateerd

Arrest hof van beroep te Antwerpen van 7 februari 2023 (2021/AR/1154) en de juridische gevolgen van een comfort letter

Steven De Blauwe, Adviseur juridische zaken IBR