7 maart 2012

Hierbij vindt u de omzendbrief 2012/02 van de Voorzitter van 7 maart 2012 betreffende de aanwezigheid op de vormingsseminaries.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd