3 april 2012

Hierbij vindt u de omzendbrief 2012/04 van de Voorzitter van 3 april 2012 betreffende de informatieverstrekking over goodwill met toepassing van IAS 36 in de geconsolideerde jaarrekeningen van de genoteerde vennootschappen.

Gerelateerd

VZW en consolidatie van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

The Financial Reporting Implications of COVID-19 (IFAC)

Update ESEF-rapporteringshandboek