18 juni 2012

IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd