18 februari 2013

Huidige omzendbrief wordt ingetrokken zodra het bericht omtrent de goedkeuring van een bijkomende norm aan de in België van toepassing zijnde ISA's wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ten laatste voor de commissarisverslagen betreffende de boekjaren afgesloten na 14 december 2014.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd