19 februari 2013

Wij werden aangesproken door de Kamer van verwijzing en instaatstelling die onze aandacht heeft gevestigd op het feit dat bepaalde bedrijfsrevisoren die, in de hoedanigheid van natuurlijke persoon of bedrijfsrevisorenkantoor, wettelijke controles van de jaarrekening bij Organisaties van Openbaar Belang (OOB's) uitvoeren, niet voldoen aan de bepalingen van artikel 15 van de wet van 22 juli 1953. Dit houdt in dat zij hetzij geen transparantieverslag bekendmaken omdat zij hiervoor niet beschikken over een website, hetzij hun transparantieverslag niet bijwerken binnen de door de wet bepaalde termijn.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd