17 april 2013

In het licht van het concept single audit in de Vlaamse overheid rijst de vraag hoe dit concept zich verhoudt tot:
  • het steunen door de aangestelde bedrijfsrevisor op de werkzaamheden van de andere controleactoren; en
  • het beroepsgeheim van de aangestelde bedrijfsrevisor.
Onderhavige omzendbrief heeft enkel betrekkig op het Vlaams Rekendecreet aangezien er momenteel geen analoog wettelijk dispositief bestaat voor de andere gewesten of gemeenschappen.

Gerelateerd

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Nieuwe uitgave van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR