2 september 2014

Opgeheven en vervangen door advies 2019/04.

De internationale standaard inzake kwaliteitsbeheersing 1 (hierna “ISQC 1”) is internationaal in werking getreden op 15 juni 2005. Krachtens de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België, is ISQC 1 in werking getreden in België sinds 8 augustus 2014.

De Raad heeft bevestigd dat de collectieve verzekeringspolis tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren, aangeboden door het IBR en verstrekt door AIG via de makelaars MARSH en WILLEMOT, de kwaliteitsbeoordelingsopdrachten in toepassing van ISQC 1 dekt.

Gerelateerd