6 januari 2015

Elke onderneming die in België producten verpakt of laat verpakken, dient bepaalde quota's van recyclage en nuttige toepassing te behalen. In het kader van deze verplichtingen kunnen ondernemingen aansluiten bij VAL-I-PAC. De onderneming dient daarbij aan VAL-I-PAC een jaarlijkse aangifte over te maken.

Met het oog op een harmonisatie en vereenvoudiging van de rapportering en met het oog op meer bruikbare informatie voor VAL-I-PAC én de betrokken onderneming, heeft VAL-I-PAC een nieuwe procedure uitgewerkt met betrekking tot de specifieke werkzaamheden van de commissaris/bedrijfsrevisor en de frequentie van de controle van de jaarlijkse aangifte.

Deze omzendbrief beoogt deze nieuwe aanpak te verduidelijken.

Gerelateerd

Mededeling 2012/08: Val-I-Pac - aankondiging wijziging van de controleprocedure en vrijstelling van controle voor het jaar 2011