31 maart 2015

Deze omzendbrief is opgeheven en vervangen door advies 2019/08.

Met deze omzendbrief wenst de Raad van het IBR te wijzen op de mogelijke gevolgen van de toepassing van de ISA’s en ISRE’s op de bijzondere opdrachten die door het Wetboek van vennootschappen worden toevertrouwd aan de commissaris en/of de bedrijfsrevisor.

Gerelateerd