5 februari 2016

Deze omzendbrief is opgeheven en vervangen door advies 2019/08.

In Omzendbrief 2015/04 heeft de Raad van het IBR gewezen op de belangrijkste gevolgen van de toepassing van de ISA’s en de ISRE’s op de opdrachten uitgevoerd door een commissaris of een bedrijfsrevisor ingevolge de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België (hierna “de norm van 10 november 2009”).

Met onderhavige omzendbrief wil de Raad van het IBR voormelde omzendbrief verduidelijken en toelichten wat de impact van de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) en de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten (ISRE’s) is op de bijzondere opdrachten die door het Wetboek van vennootschappen worden toevertrouwd aan de commissaris en/of de bedrijfsrevisor (hierna genoemd “bijzondere opdrachten”).

Gerelateerd