21 april 2016

Recentelijk heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het IBR, van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en van de  Orde van Franstalige en Duitstalige balies (Ordre des barreaux francophones et germanophone, OBFG) omtrent de problematiek van de advocatenbevestigingen.
 
Rekening houdend met de deontologische regels van de balies en het beroepsgeheim van de advocaat is de Raad in ieder geval van mening dat het toegestaan is dat de advocaat de gevraagde informatie enkel aan de cliënt verstrekt, die dan zelf beslist of hij  de van de advocaat ontvangen informatie overmaakt aan de commissaris of aan de bedrijfsrevisor die met de controle van de jaarrekening is belast.

Gerelateerd

Nieuwe uitgave van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim