21 april 2016

Recentelijk heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het IBR, van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en van de  Orde van Franstalige en Duitstalige balies (Ordre des barreaux francophones et germanophone, OBFG) omtrent de problematiek van de advocatenbevestigingen.
 
Rekening houdend met de deontologische regels van de balies en het beroepsgeheim van de advocaat is de Raad in ieder geval van mening dat het toegestaan is dat de advocaat de gevraagde informatie enkel aan de cliënt verstrekt, die dan zelf beslist of hij  de van de advocaat ontvangen informatie overmaakt aan de commissaris of aan de bedrijfsrevisor die met de controle van de jaarrekening is belast.

Gerelateerd

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Nieuwe uitgave van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor