30 augustus 2007

Op basis van de verzamelde informatie met betrekking tot de wettelijke bepalingen inzake de one to one-regel en de bijkomende onderzoeken die gevoerd werden binnen de Commissie van Toezicht, wensen de Raad en de Commissie van Toezicht de leden van het Instituut te informeren over de vaststellingen.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd