6 januari 2020

Graag hadden wij uw aandacht willen vestigen op openstaande plaatsen van rechters in ondernemingszaken verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13/12/2019. 

  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen : meer info
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Leuven : meer info
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent : meer info
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Brussel : meer info

Kandidaten kunnen hun kandidaatstelling indienen langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be) en dit (OPGELET! ) binnen een termijn van dertig dagen vanaf de bekendmaking (13/12/2019) van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke beschikbare plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel (voorbeeld : BS 13/12/2019 rechters ondernemingsrechtbank Leuven). 

De kandidaten dienen bij hun kandidatuur een curriculum vitae, alsook de nodige stavingsstukken met betrekking tot de studies en de beroepservaring te voegen. De stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring moeten niet meer aan de kandidaat worden gevraagd wanneer zij reeds werden ingediend bij een eerdere kandidaatstelling en de kandidatuur ontvankelijk werd verklaard, of wanneer de kandidaat reeds de hoedanigheid heeft van rechter in ondernemingszaken.

Indien iemand zich kandidaat stelt wiens kandidatuur door het IBR gedragen wordt, mag info@federatievrijeberoepen.be in cc of bcc gezet worden bij de indiening hiervan.
De Federatie Vrije Beroepen ondersteunt deze kandidatuur dan mee in de mate van het mogelijke.

Gerelateerd

Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken in ondernemingsrechtbanken

Naar een nieuwe neerleggingsprocedure bij de griffie: Economische beroepen en ondernemingsrechtbanken verenigd voor ondernemerschap en tegen fraude