25 februari 2015

De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot het internationale jaar van de bodem. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zet zich in voor een propere bodem en is verantwoordelijk voor het beleid rond het voorkomen en saneren van bodemverontreiniging in Vlaanderen.

Afhankelijk van de uitgeoefende activiteiten zijn ondernemingen al dan niet verplicht om bodemonderzoeken uit te voeren. Indien een onderneming een Vlarem-activiteit uitoefent die eveneens wordt aangeduid als Vlarebo-activiteit, heeft deze onderneming verplichtingen die worden opgelegd in het Bodemdecreet en wordt de grond beschouwd als een 'risicogrond'.

Het uitvoeren van bodemonderzoeken en indien nodig -saneringen, kost een onderneming handenvol geld. Preventief de nodige maatregelen nemen om bodemverontreiniging te voorkomen is natuurlijk de beste optie, maar de realiteit toont ons vaak andere situaties.

Van zodra bodemverontreiniging vastgesteld wordt, heeft dit een zware impact op mens en milieu maar ook op de financiële situatie van ondernemingen die met een saneringsplicht geconfronteerd worden. Een verontreiniging kan de waardering van bepaalde activa beïnvloeden of aanleiding geven tot aansprakelijkheden, risico's en kosten die een negatieve impact hebben op de rendabiliteit van een onderneming. Het is belangrijk dat de gevolgen van een bodemverontreiniging op een correcte en transparante manier weergegeven worden in de jaarrekening, zodat een getrouw en volledig beeld getoond wordt van de financiële positie van de vennootschap en externe stakeholders een goed zicht krijgen op de milieuproblematiek.

Gerelateerd