25 maart 2013

Donderdag 27 maart stemt de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over twee wetsontwerpen die voorzien in een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2011/85/EU (wetsontwerpen 3408 en 3409). Deze richtlijn van november 2011 die ons moet behoeden voor nieuwe crisissen van de overheidsschulden, vereist dat België tegen eind 2013 op federaal, regionaal en lokaal niveau dient te beschikken over een betrouwbare overheidsboekhouding en een doeltreffende interne controle. De richtlijn vereist bovendien dat de rekeningen van deze overheden worden onderworpen aan een onafhankelijke audit, uitgevoerd door een openbare instelling (zoals het Rekenhof) of door externe particuliere auditors zoals de bedrijfsrevisoren...

Gerelateerd

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

25 oktober 2022: Dag van de Publieke Sector

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist