17 maart 2017

Het toezicht op de bedrijfsrevisoren werd door de wet van 7 december 2016 grondig hervormd. Bij deze hervorming werd een belangrijke taak toebedeeld aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit college moet toezien op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de revisoren.

Gerelateerd

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR