17 maart 2017

Het toezicht op de bedrijfsrevisoren werd door de wet van 7 december 2016 grondig hervormd. Bij deze hervorming werd een belangrijke taak toebedeeld aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit college moet toezien op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de revisoren.

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor