14 juni 2010

Voorstelling van de nieuwe publicatie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van Interne Auditoren

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Instituut van Interne Auditoren (IIA) hebben een praktische gids gepubliceerd met als titel “Externe versus interne zekerheid: hoe een co-partnership creëren?”.

Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van een in 2009 bij bedrijfsrevisoren en interne auditors gevoerde enquête en van talrijke groepsbesprekingen. Ze heeft als doelstelling een aantal beste praktijken voor te stellen met betrekking tot de samenwerking tussen externe en interne auditors in België. Dergelijke samenwerking kan een beter bestuur van vennootschappen alleen maar ten goede komen.

Gerelateerd