20 december 2021

Hieronder vindt u  de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van splitsingen van vennootschappen' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming"