12 oktober 2021

U vindt hieronder de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Openbaarmakingsverplichtingen in hoofde van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap bij onmiddellijke sluiting van de vereffening”

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten”

De staat van activa en passiva