Gerelateerd

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Openbaarmakingsverplichtingen in hoofde van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap bij onmiddellijke sluiting van de vereffening”

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten”

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV