Gerelateerd

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld”