8 juni 2022

Bron: Vlerick Business School

 

Op basis van bijna 200 ondervraagde Belgische specialisten (waaronder corporate finance adviseurs, private equity investeerders, strategische adviseurs, bankiers en advocaten) rapporteert Vlerick Business School ieder jaar de resultaten van haar M&A Monitor. De bevraagden vertegenwoordigen alle industrieën en transactiegroottes. Het onderzoek peilt enerzijds naar hun ervaringen voor de deals waar ze in 2021 bij betrokken waren, en anderzijds naar hun verwachtingen voor 2022. 

Hieronder in het kort de cijfers en de trends van het rapport.

 

Overnamemarkt boomt als nooit tevoren

Nadat de wereldwijde M&A-markt als gevolg van Covid-19 een zware duik nam, zorgt 2021 niet alleen voor herstel maar ook voor een nooit geziene piek in zowel het aantal transacties als de betaalde bedragen. Wereldwijd werd in totaal bijna 6 biljoen dollar gespendeerd, wat ver boven de recordjaren van 2007 en 2015 ligt.

Ook de Belgische fusie- en overnamemarkt trok opnieuw aan in 2021. 73% van de bevraagde experten geeft aan dat de overnameactiviteit in 2021 is toegenomen, en voor 1 op 4 bedroeg die stijging zelfs meer dan 20%. De groei is het sterkst in het segment van de grote overnamedeals (meer dan €100 miljoen), waar 37% van de respondenten een groei aangeeft van 20% of meer. En ook de private equity spelers geven een uitgesproken groei aan: 42% van hen zag in 2021 een toename in transacties van meer dan 20%.

Waardering gaat terug omhoog

In 2021 werd bij de overname van een bedrijf over alle groottesegmenten heen een recordniveau van gemiddeld 6,7 keer de EBITDA-waarde (d.i. de operationele kasstroom) betaald; een lichte stijging in vergelijking met 2020 (6,4).

  • In het kleinere segment van deals met een waarde van minder dan €1 miljoen bedraagt de multiple 4,5; voor deals boven de €100 miljoen werd tot 9,9 keer de EBITDA-waarde betaald.
  • Verder blijft de farmaceutische sector de koploper (9,4), gevolgd door technologie (8,7) en gezondheidszorg (8,4). Onderaan de lijst vinden we transport en logistiek, retail en bouw.

Duurzaamheid nog niet hoog op de agenda

Daar waar de bedrijfswereld in toegenomen mate aandacht heeft voor ESG zien we zich dat voorlopig nog niet vertalen richting fusies en overnames. In slechts 35% van alle strategische overnames wordt er rekening gehouden met ESG-factoren. En hoewel private equity spelers het beter doen met 49% beschikt slechts 38% van hen over een formeel ESG-investeringsbeleid waarin expliciet bepaald wordt om wel of niet te investeren in bepaalde industrieën of uitsluitend targetbedrijven te selecteren die goed scoren op ESG-maatstaven. Tot slot blijkt uit de studie dat vooral het milieucomponent van ESG in rekening gebracht wordt in ESG-analyses, eerder dan ‘Social’ en ‘Governance’.

Overnamemotieven en dealstructuur

Schaalvoordeel blijft het belangrijkste motief voor een overname. Die zoektocht naar een positie als marktleider leidde in specifieke sectoren zoals technologie, streaming en gaming zelfs tot clustering van megadeals. Daarnaast wint de toegang tot kennis en talent aan belang, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Wat ook belangrijker werd in 2021 is het gebruik kunnen maken van elkaars distributiekanalen en daaraan gekoppeld de toegang tot nieuwe en buitenlandse markten. Specifiek voor private equity spelers blijf groei de belangrijkste overnamereden.

Qua financiering daalde het gebruik van uitgestelde betaalmechanismen zoals vendor loans (38%) en earnouts (30%) terug naar normale niveaus. En bij overnames in sectoren als entertainment en retail zijn banken minder geneigd om een lening toe te kennen.

En tenslotte: de grote geopolitieke onzekerheid in combinatie met inflatie en verstoorde supply chains maken voorspellingen voor 2022 moeilijk.

Meer info (Engels of Nederlands)

 

Gerelateerd

De staat van activa en passiva

De impact van het nieuwe burgerlijk wetboek (BW) op M&A transacties: pre contractuele aansprakelijkheid

Daniel Kroes, Erevoorzitter IBR
Aline Gesquiere, Advocaat Monard Law 

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV