25 oktober 2013

 

Op 1 februari 2014 wordt de Single European Payments Area (SEPA) een realiteit. Vanaf dat ogenblik zullen de betalingen van zowel particulieren als ondernemingen overal in Europa aan de nieuwe SEPA-norm moeten beantwoorden.

Op 23 oktober hebben de FOD Financiën, de FOD Middenstand en KMO's, de Nationale Bank en Febelfin een persconferentie gehouden om de veranderingen die SEPA meebrengt, toe te lichten. Waar de voorbereidingen bij de grote ondernemingen volop aan de gang zijn, blijkt dat KMO's zich nog onvoldoende bewust zijn van de impact. Op de persconferentie werd daarom een gezamenlijke oproep gedaan aan de KMO's om nu met de voorbereidingen te starten.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren wenst in dit kader zijn leden te sensibiliseren om mee toe te zien op een tijdige overgang van de ondermingen op de nieuwe SEPA-norm.

Meer info vindt u op Sepabelgium.be.

Marc Bihain
Secretaris-generaal

Gerelateerd