20 december 2019

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Hieronder vindt u de technische nota die betrekking heeft op de opdrachten betreffende de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Gerelateerd