17 augustus 2016

Uitvoeringsbesluiten betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van bepaalde derde landen en gebieden overeenkomstig richtlijn 2006/43/EG

  • De Europese Commissie heeft op 21 juni 2016 Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1010 aangenomen betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van Brazilië, Dubai International Financial Centre, Guernsey, Indonesië, Man, Jersey, Maleisië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan en Thailand.
  • De Europese Commissie heeft op 14 juli 2016 Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1156 aangenomen betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad vermits Uitvoeringsbesluit 2013/280/EU in hetzelfde kader buiten werking trad op 31 juli 2016.

Als gevolg van dit uitvoeringsbesluit mogen de bevoegde autoriteiten van lidstaten toestaan dat controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of door hen goedgekeurde auditkantoren alsmede inspectie- of onderzoeksverslagen met betrekking tot de audits in kwestie, aan de bevoegde autoriteiten van een derde land worden overgedragen.

 

Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over de gelijkwaardigheid van de voor de wettelijke audit bevoegde autoriteiten van de VS

De Europese Commissie heeft op 14 juli 2016 Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1155 aangenomen betreffende de gelijkwaardigheid van het stelsel van publiek toezicht, het kwaliteitsborgingsstelsel en de onderzoeks- en sanctieregeling voor auditors en auditorganisaties van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad vermits Uitvoeringsbesluit 2013/281/EU in hetzelfde kader buiten werking trad op 31 juli 2016.

Gerelateerd