6 oktober 2020

Voor alle bevriezingsmaatregelen die voortvloeien uit een besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een EU-Verordening of een Koninklijk Besluit, en om te voldoen aan uw verplichting tot bevriezing en het verstrekken van informatie over bevroren tegoeden en andere economische middelen ten aanzien van personen en entiteiten die onder internationale, Europese en nationale regelgeving vallen, vraagt de Cel Compliance van de FOD Financiën om hen de volgende gegevens mee te delen:

  • de lijst van bevroren tegoeden en andere economische middelen met betrekking tot de in uw vestiging bedoelde personen en entiteiten
  • alle bewegingen die op deze tegoeden en economische middelen zijn verricht sinds de datum van de bevriezing (datum van het VN Besluit, Europese Verordening of Koninklijk Besluit die daarop betrekking heeft).

Elke nieuwe beweging op een geblokkeerde rekening moet worden meegedeeld, gerechtvaardigd of zo snel mogelijk ter goedkeuring worden voorgelegd.

Om te antwoorden kunnen de tabellen in bijlage gebruikt worden.

Meer info: FOD Financiën - Thesaurie - Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be)

Gerelateerd