8 juni 2022

Bron: FOD Financiën

 

Een nieuw sanctiepakket (hoofdzakelijk betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 3 juni 2022. 

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name: 

 • De oplijsting van bijkomende personen en entiteiten (artikel 3 en bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 269/2014), waaronder: 
  • hooggeplaatste Russische militaire officieren;
  • echtgenotes van een aantal reeds opgelijste Russische oligarchen;
  • entiteiten die een band hebben met de militaire sector en het Russische leger
  • National Settlement Depository (NSD)
 • De toevoeging van drie financiële instellingen waaraan het verboden is om nog langer gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer die worden gebruikt om financiële gegevens uit te wisselen, aan te bieden (Artikel 5 nonies en Bijlage XIV van Verordening (EU) Nr. 833 /2014):
  • Sberbank
  • Kredietbank van Moskou
  • Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank
 • Het verbod op de invoer, transport en aankoop van ruwe aardolie en aardolieproducten van Russische oorsprong, evenals het verlenen van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (Artikelen 3 quaterdecies, 3 quindecies en Bijlage XXV van Verordening (EU) Nr. 833 /2014)
 • Het verbod om boekhoudkundige-, accountant- of belastingadviesdiensten, bedrijfs- en managementadvies of public relationsdiensten te verlenen aan de Russische overheid of aan in Rusland gevestigde entiteiten (artikel 5 quindecies van Verordening (EU) nr. 833/2014)

Wijzigt bepaalde artikelen, waaronder: 

 • Artikel 5 bis bis, §3 om een uitzondering te voorzien die toelaat om transacties uit te voeren die nodig zijn voor de liquidatie (uiterlijk op 5 september 2022) van een joint ventures of gelijkaardige juridische constructies waarbij de entiteiten vermeld in §1 van hetzelfde artikel betrokken zijn.
 • Artikel 5 quater om de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid te geven om afwijkingen van het verbod op deposito's toe te laten voor onder meer basisbehoeften, juridische diensten, kosten in verband met het beheer van bevroren tegoeden, buitengewone uitgaven en diplomatieke missies.

Ten slotte werden er nieuwe personen en entiteiten toegevoegd aan bijlage I  Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Wit-Rusland en de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

Meer info op de website van de FOD Financiën.

 

Gerelateerd

Mededeling 2022/04: Mogelijke impact van het conflict in Oekraïne op de opdrachten van de bedrijfsrevisor

IREFI Notice 2022/05: Conflict in Ukraine

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren vestigt de aandacht van bedrijfsrevisoren op de beperkende maatregelen tegen Rusland en Wit-Rusland