28 januari 2022

De FOD Financiën brengt ons het volgende bericht onder de aandacht:

"Voor elke bevriezingsmaatregel die voortvloeit uit een besluit van de VN-Veiligheidsraad, een EU-Verordening of een Koninklijk Besluit, en om te voldoen aan uw verplichting tot bevriezing en tot het verstrekken van informatie over bevroren tegoeden en andere economische middelen betreffende personen en entiteiten die onder internationale, Europese en nationale regelgeving vallen, verzoeken wij u ons mee te delen :

niet alleen

  • de lijst van bevroren tegoeden en andere economische middelen van de in uw inrichting genoemde personen en entiteiten,

maar eveneens

  • alle bewegingen die op deze tegoeden en economische middelen zijn verricht sinds de datum van de bevriezing (datum van het VN besluit, Europese verordening of koninklijk Besluit dat daarop betrekking heeft).

Elke nieuwe beweging op een geblokkeerde rekening moet ons worden meegedeeld, gerechtvaardigd of zo snel mogelijk ter goedkeuring worden voorgelegd.

Om te antwoorden kunnen deze tabellen worden gebruikt."

Gerelateerd

Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad