1 februari 2023

De Commissie Non-profitsector van het IBR heeft een inventarisatie gemaakt van de adviezen van het Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) enerzijds en van het ICCI anderzijds, die van toepassing zijn op de verenigingen en stichtingen. 

Deze inventarissen zijn gratis beschikbaar op de website van het IBR. Ga naar de webpagina over de non-profitsector en navigeer naar de rubriek "Adviezen inzake vzw’s en stichtingen" om ze te vinden.

Dankzij deze documenten beschikt u over alle door de CBN opgestelde boekhoudkundige doctrine en de adviezen van de ICCI betreffende de non-profitsector! 

Om uw onderzoek te vergemakkelijken zijn beide documenten te downloaden in Excel-formaat, zodat u de adviezen kunt sorteren en filteren op datum, thema of trefwoorden. 

Deze inventarissen worden regelmatig bijgewerkt, zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt. Aarzel dus niet om deze te raadplegen!


Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming"