19 mei 2020

We stellen u graag het vormingsprogramma 2020-2021 voor. De gezondheidscrisis heeft niet alleen een grote invloed op ons beroeps- en privéleven, maar ook op het vlak van de organisatie van seminaries en andere vormingen en evenementen georganiseerd door het IBR en ICCI.

Voor de Commissie vorming en de Raad van het Instituut bleef de noodzaak om zich permanent bij te scholen, ook in deze moeilijke tijden, als een paal boven water staan. Toen meer en meer duidelijk werd dat de omvang en de duur van de COVID-19 gezondheidscrisis ons leven maandenlang ingrijpend zal beïnvloeden, werd besloten om voor het ganse jaar 2020 bijna al de seminaries onder de vorm van webinar aan te bieden. Wij bedanken de staff van het IBR om snel en efficiënt op deze organisatorische ingreep in te spelen. Wij bedanken ook de sprekers die bereid werden gevonden om hun medewerking te verlenen aan deze, voor velen althans, nieuwe vorm van onderricht.

U kunt de vormingskalender 2020-2021 hier bekijken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het programma evenwichtig is samengesteld, in hoge mate inspeelt op de actualiteit en tevens vernieuwing biedt. Zo worden de onderwerpen “Aandachtspunten voor de commissaris in het kader van een groepscontrole”, “ISA 240 inzake fraude”, een “Workshop rond IT-audit” en de “Kapitaal- en vermogensbescherming, alarmbelprocedure en going concern in het kader van het nieuwe WVV”, voor de eerste keer aangeboden. En dat ook het webinar “FAQ ICCI-COVID 19” voor de eerste keer wordt georganiseerd, ligt voor de hand.

Uw deelname aan deze webinars wordt vanop afstand opgevolgd, zodat wij de gevolgde uren in rekening brengen voor uw permanente vormingsprogramma.

Wij hopen dat u binnen dit aanbod de nodige opleidingen terugvindt die u kunnen ondersteunen om ons beroep efficiënt en kwaliteitsvol uit te oefenen.

Voor alles: blijf gezond.

Lieven Acke, voorzitter ICCI
Fernand Maillard, ondervoorzitter IBR & voorzitter Commissie vorming
Tom Meuleman, voorzitter IBR

Gerelateerd

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming