5 oktober 2022

De subcommissie "Bijzondere opdrachten" van de commissie SME/SMP van het IBR heeft een speciaal op kleine ondernemingen gerichte brochure bijgewerkt en opnieuw uitgegeven. Deze is nu beschikbaar op de website van het IBR. 

Een gezonde financiële structuur is van groot belang voor elke type onderneming, of die nu groot of klein is. Dit geldt des te meer in crisissituaties zoals de huidige. De bedrijfsleiding dient zich bewust te zijn van het belang van het gevoerde financiële beleid en handelt best met een goede kennis van zaken.

Reeds vóór de oprichting van een vennootschap verplicht de Belgische wetgever de ondernemer om na te denken over het opstellen van een financieel plan dat een weergave is van zijn ambities, volgens een in de wet bepaalde structuur.

Afhankelijk van de groei van het bedrijf kan de financiële structuur van de balans grondige wijzigingen ondergaan en soms onder druk komen te staan. Dit kan de bedrijfsleider aanzetten tot het aangaan van nieuwe financieringen.

De brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO” probeert enkele basisregels van gezond financieel beheer toe te lichten en geeft een niet-exhaustief overzicht van de verschillende financieringsbronnen die door een onderneming kunnen worden aangesproken. Bovendien wordt het belang van een goed inzicht in de vermogensbronnen en vermogensaanwendingen binnen de onderneming verduidelijkt aan de hand van een concreet cijfervoorbeeld.

 

Gerelateerd

Arrest hof van beroep te Gent van 17 april 2023 en de aansprakelijkheid van de economische beoefenaar in het kader van de bijstand bij de opmaak van het financieel plan

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Een checklist voor een reorganisatieplan

Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor

Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor