18 april 2024

In FDmagazine (12 april 2024) pleit Ann Peeters, projectleider in het studiecentrum van de Belgische technologiefederatie Agoria, voor een “zo groot mogelijke openheid” in de externe  assurance op de CSRD-rapporten (zeg maar de duurzaamheidsrapporten) en stelt ze dat deze audits naast de bedrijfsrevisoren ook door bijvoorbeeld bureaus uit de zogenaamde  TIC-sector (testing, inspection & certification) zouden kunnen uitgevoerd worden.  

Voor het IBR is het zeker aanvaardbaar dat de assurancemarkt voor duurzaamheidsaudits opengesteld wordt, maar dan op voorwaarde dat die spelers aan dezelfde kwaliteits- en  onafhankelijkheidsvereisten worden onderworpen als de bedrijfsrevisoren.  

Momenteel kunnen bureaus uit de TIC-sector in het kader van ESG-rapportering al technische certificaten uitreiken, maar in deze rol leveren ze indirect een bijdrage aan de  opstelling van duurzaamrapporten, staan ze bijgevolg de cliënt bij bij de redactie van duurzaamrapporten, dienen ze aldus de belangen van het bedrijf en zijn ze niet  onafhankelijk. Assurance verstrekken zou inhouden dat deze spelers onafhankelijk moeten worden. 

Inge Vanbeveren, adjunct secretaris-generaal van het IBR:

“Voor het IBR kan de markt voor wettelijke duurzaamheidsaudits maar geopend worden indien er expliciet wordt voorzien in een KB waarbij het kader getekend wordt waarbinnen die andere onafhankelijke verleners van assurancediensten dit kunnen aanbieden. Bedrijfsrevisoren zijn aan een streng toezicht onderworpen, dus is het ook maar logisch dat die andere onafhankelijke verleners van assurancediensten aan dezelfde kwaliteitsvereisten worden onderworpen. Denken we maar aan de strenge regels inzake het publiek toezicht, de onafhankelijkheidsvereisten, normen en vorming. Het IBR pleit er dus voor dat de regels voor ieder die de opdracht kan uitvoeren identiek zouden zijn”. 

Samengevat: we vragen dat een ‘level playing field’ wordt gegarandeerd zodat opdrachten van wettelijke assurance van duurzaamheidsinformatie aan dezelfde kwaliteitseisen  beantwoorden, ongeacht wie ze uitvoert. Het is uitgesloten dat de bureaus uit de TIC-sector onder de huidige wetgeving aan deze kwaliteitseisen kunnen voldoen

Gerelateerd

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren