30 augustus 2023

Alexia Cauwe, diensthoofd secretariaat-generaal IBR - bedrijfsjurist

 

Aanbestedende overheden kunnen al sinds enkele jaren terecht bij het IBR voor het downloaden van modellen van bestek voor de benoeming van een bedrijfsrevisor als commissaris. Eind juni kregen deze een juridische/technische update. Er werd bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat vanaf 1/9/2023 alle offertes ingediend moeten worden via de website e-tendering.

Naast het model voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking (voor opdrachten van minder dan € 140.000) is er een nieuw model voorzien voor openbare procedures. U vindt er voortaan ook modellen geschikt voor de speciale sectoren (transport, water, energie en postdiensten).

Meer weten? Bekijk dan de webpagina van het observatorium van overheidsopdrachten:  Observatorium van de openbare aanbestedingen (ibr-ire.be)

We hopen dat u deze nieuwe modellen nuttig vindt, of u nu een bedrijfsrevisor of een aanbestedende overheid bent. We beantwoorden uiteraard graag al uw vragen over dit onderwerp.

Aarzel niet om contact op te nemen met het observatorium van overheidsopdrachten van het IBR: obs@ibr-ire.be

We willen u er ook graag op wijzen dat er tijdens de Dag van de Publieke Sector op 5 december een workshop wordt georganiseerd over overheidsopdrachten. De inschrijvingen zijn nu open.

 

Gerelateerd

Entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen: recente evoluties

Steven De Blauwe, Adviseur Juridische zaken IBR

Bedrijfsrevisoren die rekeningen attesteren van entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen, zijn strafbaar

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Houding van de confrater-opvolger in het kader van de voortijdige onderbreking van een commissarismandaat

Werkgroep opvolging Jaarverslag CTR