12 april 2024

Via onder meer de CSRD-richtlijn voerde Europa nieuwe regels in die bedrijven verplicht om te rapporteren over milieu, maatschappij en governance (ESG). Dat impliceert dat bedrijven geconfronteerd worden met de cruciale verplichting om duurzaamheid tot een fundamentele pijler van hun strategie te maken. Die ESG-rapportage zal hen in staat stellen om hun niet-financiële prestaties te beoordelen, te verbeteren en erover te communiceren.

België moet de CSRD-richtlijn tegen 6 juli 2024 omzetten in nationale wetgeving. De bedrijfsrevisoren zullen assurance verstrekken over de duurzaamheidsrapporten en zijn dus rechtstreeks betrokken.

Om grote bedrijven, die als eerste de ESG-rapportage dienen uit te voeren, te ondersteunen en tegemoet te komen aan hun behoeften, publiceerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in samenwerking met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) een e-guide. 

Hoewel niet-financiële rapportage een extra last vormt voor bedrijven, zijn ESG-verslagen, net als financiële rapportage, een strategisch managementinstrument. ESG-rapportage biedt bedrijven een gestructureerd kader om hun milieu- en maatschappelijke impact te meten, op te volgen en te communiceren over het beheer ervan. Daarnaast kunnen bedrijven dankzij die rapportage aspecten identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en doeltreffende strategieën voor duurzame ontwikkeling implementeren. Een ESG-verslag is immers meer dan een nalevingsoefening alleen. Het is een strategische en commerciële kans voor bedrijven die vooruit willen. 

De bedrijfsrevisor is goed geplaatst om dat soort werkzaamheden met betrekking tot duurzaamheidsinformatie uit te voeren en stakeholders in te lichten, aangezien hij gewend is een inzicht te krijgen in de processen (en de interne beheersingsmaatregelen) in het kader van het opstellen van financiële informatie en die te beoordelen, door het toepassen van zijn vakkundig oordeel, met een garantie van onafhankelijkheid en kwaliteit. 

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

Zelfs als ze niet rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de verschillende wetgevingen vallen, zullen alle bedrijven op korte of middellange termijn niet-financiële informatie moeten verstrekken, hetzij aan hun klanten, hetzij aan hun bank- of verzekeringsinstelling. Daarom stelde het VBO (in samenwerking met Agoria en BDO) een tweede e-guide op, bedoeld voor Belgische KMO's. 

Beide e-guides kunnen gedownload worden via de website van het VBO.

 

 

Gerelateerd

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

IBR: Openstelling assurancemarkt voor duurzaamheidsrapporten zeker mogelijk, maar zelfde kwaliteitsvereisten voor alle spelers