Waardering van ondernemingen: aandachtspunten

Artikel van Vincent De Wulf, bedrijfsrevisor
16 september 2021

Naar het artikel


De waardering: een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces van de onderneming

De overdracht van KMO's is een echte uitdaging. Iets minder dan 320.000 ondernemingen zouden tegen 2020 overgedragen kunnen worden.

Wanneer bepaalde fiscale, financiële en psychologische elementen een belemmering vormen bij de overname van een KMO, is het inschakelen van een bedrijfsrevisor een middel om de slaagkans van deze overname te verhogen. Voor de waardering en prijszetting kan de bedrijfsrevisor als coördinator, deskundige, begeleider en adviesverlener immers een betekenisvolle toegevoegde waarde leveren.

 

KMO-platform-waardering-2

 

Overdracht en waardering van ondernemingen: uitdagingen

In België vertegenwoordigen de KMO's (< 250 werknemers) 99,8% van de BTW-plichtige ondernemingen (bron: FOD Economie, cijfers 2017)

De vijf uitdagingen bij de waardering van KMO's in België zijn:

  1. Normalisering van de historische cijfers
  2. Gebrek aan informatie beschikbaar op kapitaalmarkten
  3. Gebrek aan liquiditeit van de aandelen
  4. Afhankelijkheid van de zaakvoerder
  5. Non-diversificatie en andere risico's

 

Waarderingsmethoden

Een waarderingsmethode selecteren is geen exacte wetenschap. De vermogensbenadering bijvoorbeeld houdt enkel rekening met het verleden en is dus beperkt. De DCF-benadering houdt wel rekening met de toekomst maar kan dan weer leiden tot een te optimistisch beeld. De bedrijfsrevisor kan u helpen bij het maken van de keuze van de juiste waarderingsmethode op maat van uw onderneming.

 

KMO-platform-waardering-3
KMO-platform-waardering-4

 

Types verslagen voor de bedrijfsrevisor

Het waarderingsproces moet leiden tot het opstellen van een verslag waarin de bedrijfsrevisor zijn oordeel over de waarde van de onderneming formuleert.

Het is van belang dat een opdrachtbevestiging wordt ondertekend waarin de omvang van de uit te voeren werkzaamheden en het soort van verslag worden overeengekomen.

In onderstaande pagina geven we enkele voorbeelden van verslagen gaande van een benaderend verslag tot het meest gedetailleerd verslag.

 

Tools voor de bedrijfsrevisor

Enkel toegankelijk met login voor bedrijfsrevisoren. 

International Valuation Standards (effective 31 January 2022)

Download de overige tools

Nieuw: L'évaluation des sociétés en pratique (séminaire J. Marko)